Hastaneler Tedavi edici sağlık hizmetleri

Tedavi edici sağlık hizmetleri içerisinde ikinci ve üçüncü basamağında yer alan tedavi merkezleri arasında yer alan ve sağlık sektöründe çok önemli bir yeri olan hastaneler sağlık yönetimi adına önemli unsurlardandır. Bir işletme çeşidi olan ve hizmet üreten hastaneler de çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır. Hastaneler en geniş ifadesiyle müşahede, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere gruplandırılabilecek sağlık hizmetleri veren, hastaların uzun veya kısa süreli tedavi gördükleri yataklı kuruluşlar anlamına gelmektedir. Sağlık hizmetlerinin tümünü topluma sunmak üzere düzenlenmiş ve bu amaca ulaşması için birbirine bağımlı çeşitli teknik ve tıbbi birçok karmaşık işlemlerin ortaya konulduğu kurumlardır.

Hastanelerin amaçları, hasta bakım, Toplum sağlığı hizmetleri (sağlık merkezi, ambulans hizmetleri, sosyal hizmetler), Bilgi-araştırma hizmetleri (seminerler, hizmet içi eğitim), Eğitim hizmetleri (uzmanlık, hemşire okulu), Tıbbi ve teknolojik araştırma hizmetlerini vermek olarak sıralanabilir. Hasta bakım hizmeti ise Poliklinik* ve Klinik hizmetleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !